ନହରମୁଣ୍ଡା ଡାକ ବଙ୍ଗଳା

ପ୍ରତାପ ପୁର ଠାରୁ ନହରମୁଣ୍ଡା ଡାକ ବଙ୍ଗଳା ଚାଳିଶ୍ କିଲୋମିଟରରୁ କମ୍ ହବନି।ପ୍ରତାପ ପୁରରେ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ଭାବରେ ମୁଁ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବାପରେ ନହରମୁଣ୍ଡା ଡାକବଙ୍ଗଳାରେ  ଥରେ

Read more