କୁଷୁନିଆ ପାଇଁ ଗୁରୁବାଣୀ…… ପଲ୍ଲୀ କବିତା

ପଲ୍ଲୀଗୀତ 21 ————- (କୁଷୁନିଆ ପାଇଁ ଗୁରୁବାଣୀ) ————————————– ବାଟିଏ ତୋ ଚାଷ,ତୁ ନିତି ଉପାସ, କ’ଣ ମିଳୁଚି ବେଟା? ‘ବାବା’ଟିଏ ଯେବେ ହେବୁ ବାପଧନ ଦି’ଦିନେ

Read more