ଦେବଯାନୀ(୩୭ ତମ କଳିକା)

ଦେବଯାନୀ ସପ୍ତତ୍ରିଂଶ କଳିକା ରାଗ:—-ରାମକେରୀ ——————————— ଘୋର ଅନୁତାପ ଅନଳେ ଦଗ୍ଧ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ବାଳୀ, ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପାଦରେ ପଡି କରନ୍ତି ଅଳି। “କ୍ଷମାକର ଦୋଷ ମୋର ହେ

Read more