ସାମନ୍ତ ସ୍ମରଣେ (୫) ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ)

ସାମନ୍ତ ସ୍ମରଣେ …………୫……….. ଜ୍ୟୋତିଶ୍ଚକ୍ରରୁ ଅବତରଣ …………………………….. ଅଠରଶ ପଞ୍ଚତ୍ରିଶ ମସିହା ପୌଷମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ।ପାଚିଲା ଧାନକିଆରୀର ଧୂସର ରଙ୍ଗର ଗାଲିଚାରେ ଶୋଭିତ ପୃଥିବୀ।ମେଘମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ତାରାପନ୍ତିଙ୍କର

Read more

ସାମନ୍ତ ସ୍ମରଣେ(୪)—ରାମେଶ୍ଵରଙ୍କ କରୁଣା

ସାମନ୍ତ ସ୍ମରଣେ (ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ) …………୪…… ରାମେଶ୍ବରଙ୍କ କରୁଣା ……………………… ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକ ଏୈଶ୍ବରିକ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପରିଚାଳିତ।ସେ ନିୟମରେ ତିଳେମାତ୍ର

Read more

ସାମନ୍ତ ସ୍ମରଣେ (୩)

ସାମନ୍ତ ସ୍ମରଣେ ——-୩——– ଅନ୍ଧାରୀ ମୁଲକରେ ଆଲୋକ (ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ) ……………………………….. ଖଣ୍ଡପଡାରେ ବହୁ ବିଦ୍ବାନ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିବରୁ

Read more

ସାମନ୍ତ ସ୍ମରଣେ (୨)

ସାମନ୍ତ ସ୍ମରଣେ ………..୨………….. ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର …………………………… ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ରେଓ୍ବା ନାମରେ ଏକ ରାଜ୍ୟଥିଲା,ଯେଉଁଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜାମାନେ ରାଜତ୍ବ କରୁଥିଲେ।ସେମାନେ ବଘେଲ୍ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ଥିଲେ।ସେହି

Read more

ସାମନ୍ତ ସ୍ମରଣେ(୧)

ସାମନ୍ତ ସ୍ମରଣେ(୧) (ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ) ପ୍ରାକ୍ କଥନ =============================== ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସିଂହ ହରିଚନ୍ଦନ ମହାପାତ୍ର,ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ନାମରେ

Read more