ବିଘ୍ନବିନାଶନ

ବିଘ୍ନନାଶନ ବନ୍ଦନ ରାଗ:–ରସକୁଲ୍ୟା (ବିଭୂଷଣ ପୁଷ୍ପେ ଯା କାନ୍ତି ଜାଣ ସ୍ୱରରେ) ———————————————- ବିଭୂଷିତ-ପୁଷ୍ପ ଗଜ ବଦନ, ବିଶାଳ ଉଦର ବକ୍ର ଆନନ, ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ଗୌରୀ

Read more

ପିଉସୀ ନାନୀ

ପିଉସୀ ନାନୀ ================================= ନାଁ ସିନା ବିଷ୍ଣୁପଦ କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଦରେ ବିଲ୍’କୁଲ ଧ୍ୟାନ ନଥାଏ। ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ପଦ୍ମାଳୟା ମଧ୍ୟ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ପଥ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାଦିନେ

Read more

ଗୀତାଜ୍ଞାନ

ଗୀତା ଜ୍ଞାନ (୪୧) ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶ୍ଵରୂପଦର୍ଶନଯୋଗ ଭାବାନୁବାଦ ଶ୍ଳୋକ ସଂଖ୍ୟା ୨୧ ରୁ ୩୩ ================================= ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ଵରୂପ ================================= ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଶ୍ଵରୂପ

Read more

ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଗୌରୀ ନନ୍ଦନ

ବବିଘ୍ନନାଶନ ବନ୍ଦନ ରାଗ:–ରସକୁଲ୍ୟା (ବିଭୂଷଣ ପୁଷ୍ପେ ଯା କାନ୍ତି ଜାଣ ସ୍ୱରରେ) ———————————————- ବିଭୂଷିତ-ପୁଷ୍ପ ଗଜ ବଦନ, ବିଶାଳ ଉଦର ବକ୍ର ଆନନ, ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ଗୌରୀ

Read more