ଗୀତାଜ୍ଞାନ(୧)

ଗୀତା ଜ୍ଞାନ (୧) ============ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ (କାବ୍ୟାନୁବାଦ) ଶ୍ଳୋକ ସଂଖ୍ୟା ୧ ରୁ ୬ =================================== ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି….

Read more