ଗୀତାଜ୍ଞାନ(୫)

ଗୀତା ଜ୍ଞାନ (୫) ================================== ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ଅର୍ଜୁନବିଷାଦଯୋଗ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାବାନୁବାଦ (ଶ୍ଳୋକ ସଂଖ୍ୟା ୩୪ ରୁ ୪୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) =================================== କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ରଣପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ

Read more

ଗୀତାଜ୍ଞାନ(୪)

ଗୀତା ଜ୍ଞାନ (୪) =============== ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଅର୍ଜୁନବିଷାଦଯୋଗ ଭାବାନୁବାଦ (ଶ୍ଳୋକ ସଂଖ୍ୟା ୨୪ରୁ ୩୩) =================================== ନିଦ୍ରାଜୟୀ ପାର୍ଥ ବୋଲନ୍ତେ ଏମନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ

Read more

ଗୀତାଜ୍ଞାନ(୩)

ଗୀତା ଜ୍ଞାନ (୩) ================ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଅର୍ଜୁନବିଷାଦଯୋଗ ଭାବାନୁବାଦ (ଶ୍ଳୋକ ସଂଖ୍ୟା ୧୫ ରୁ ୨୩) ================================== “ପୌଣ୍ଡ୍ର” ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି କଲେ ଭୀମ

Read more

ଗୀତାଜ୍ଞାନ(୧)

ଗୀତା ଜ୍ଞାନ (୧) ============ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ (କାବ୍ୟାନୁବାଦ) ଶ୍ଳୋକ ସଂଖ୍ୟା ୧ ରୁ ୬ =================================== ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି….

Read more