ମହାଳୟା

ମହାଳୟା ————– ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ! ସଂସ୍କୃତି ଆମର, ସାରା ଦେଶେ, ପ୍ରତି ଘରେ, ପିତୃଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ପିଣ୍ଡଦାନ ହୁଏ ଆଜ ଦିବସରେ। ହିନ୍ଦୁ

Read more

ଅଭିନୟ

ଅଭିନୟ kulamanisarangi.blogspot.com ବୁଝି ମୁଁ ପାରେନା,ଥିଲା ଯେବେ ଏହା ଖାଲି ଏକ ଅଭିନୟ, ଅଭିନୟ ଅବସାନେ ଏ ଆଖିରୁ ଶୁଖୁନି କାହିଁକି ଲୁହ ? ତୁମେ କହିଥିଲ,

Read more

ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଗୌରୀ ନନ୍ଦନ

ବବିଘ୍ନନାଶନ ବନ୍ଦନ ରାଗ:–ରସକୁଲ୍ୟା (ବିଭୂଷଣ ପୁଷ୍ପେ ଯା କାନ୍ତି ଜାଣ ସ୍ୱରରେ) ———————————————- ବିଭୂଷିତ-ପୁଷ୍ପ ଗଜ ବଦନ, ବିଶାଳ ଉଦର ବକ୍ର ଆନନ, ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ଗୌରୀ

Read more