ସାମନ୍ତ ସ୍ମରଣେ (୧୪)….. (ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଭୁଲ ଧାରଣା)

ସାମନ୍ତ ସ୍ମରଣେ ………..୧୪……. ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଭୁଲ ଧାରଣା …………………………………………………. ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ କିମ୍ବା ଜ୍ଞାତସାରରେ ହେଉ ,କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧାରଣରେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି

Read more

ସାମନ୍ତ ସ୍ମରଣେ (୧୩)….. ବଣ ମଲ୍ଲୀର ମହକ

ସାମନ୍ତ ସ୍ମରଣେ ……….୧୩…….. ବଣମଲ୍ଲୀର ମହକ ……………………. “ସ୍ବଦେଶେ ପୂଜ୍ୟତେ ରାଜା; ବିଦ୍ବାନ୍ ସର୍ବତ୍ର ପୂଜ୍ୟତେ।” ଅନ୍ଧାରୀ ମୁଲକ ଖଣ୍ଡପଡାର ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫୁଟିଥିବା ମଲ୍ଲୀଟିର ସୁବାସ

Read more